STANDARD WYKONANIA

KILKA SŁÓW O BUDOWIE ŚCIAN

W sieci można znaleźć wiele informacji na temat oddychania ścian, które często pojawiają się w artykułach, dyskusjach na forum oraz ofertach różnych produktów. Często podkreśla się, że to korzystne, gdy ściany „oddychają”.

Jednakże, pojęcie oddychania ścian może być mylące. Nie chodzi tutaj o przenikanie powietrza przez ściany, co byłoby niekorzystne, szczególnie zimą, zwiększając straty ciepła i prowadząc do miejscowego chłodzenia wnętrza oraz ryzyka kondensacji pary wodnej. Oddychanie ścian dotyczy raczej dyfuzji pary wodnej przez materiały budowlane, co może być korzystne, zmniejszając wilgotność wewnętrzną.

Warto jasno ustalić, że usuwanie wilgoci i zużytego powietrza z domu to zadanie wentylacji, a nie ścian. Ściany powinny izolować dom, zapobiegając przenikaniu ciepła, powietrza i wilgoci. Idealna ściana powinna działać jak termos – izolować od utraty ciepła i być szczelną, nie przepuszczającą wilgoci.

Wilgotne ściany mogą prowadzić do rozwoju pleśni, grzybów i zgnilizny, co z kolei pogarsza parametry izolacyjne ścian i może prowadzić do degradacji całego budynku. Aby uniknąć tych problemów, kluczowe jest odpowiednie wykorzystanie materiałów podczas budowy domu szkieletowego. Jednym z istotnych aspektów jest zapewnienie, aby ściany domu szkieletowego były otwarte dyfuzyjnie. Oznacza to, że ściana pozwala na swobodne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz budynku, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz ścian i zapewnia długą żywotność domu z drewna. Domki z Mazur stosują w swoich domach przekroje, które są specjalnie dedykowane dla technologii szkieletowej, zapewniając optymalne warunki dla otwartych dyfuzyjnie ścian. 

 

ŚCIANY OTWARTE DYFUZYJNIE

OGRANICZENIE WILGOCI

Zapobiegają gromadzeniu się wilgoci wewnątrz ścian, co może prowadzić do rozwoju pleśni, grzybów i zgnilizny

KOMPATYBILNOŚĆ Z INNYMI SYSTEMAMI

Rozwiązania oparte na ścianach otwartych dyfuzyjnie są łatwo łączalne z innymi systemami konstrukcyjnymi, co pozwala na tworzenie kompleksowych i efektywnych rozwiązań budowlanych

OSZCZĘDNOŚĆ

Zapewniają długotrwałą ochronę budynku przed negatywnymi skutkami wilgoci, co przekłada się na mniejsze koszty konserwacji i remontów w przyszłości.

TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI

Ograniczenie ryzyka uszkodzeń konstrukcyjnych: Kontrolowany przepływ pary wodnej przez ściany otwarte dyfuzyjnie zmniejsza ryzyko nadmiernego nasycenia materiałów konstrukcyjnych wilgocią, co może prowadzić do deformacji, gnicia lub innych uszkodzeń.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Zachowanie właściwości izolacyjnych: Dzięki zapewnieniu efektywnego odprowadzania wilgoci, ściany otwarte dyfuzyjnie zachowują swoje właściwości izolacyjne na dłużej, co przekłada się na utrzymanie wysokiej efektywności energetycznej budynku

ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWA

Ściany otwarte dyfuzyjnie umożliwiają większą elastyczność w projektowaniu budynków, ponieważ nie wymagają stosowania dodatkowych warstw paroszczelnych ani innych materiałów zapobiegających przenikaniu pary wodnej.

PRZEKROJE

PRZEKRÓJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

1. Okładzina zewnętrzna
2. Kontrłaty
3. Membrana wiatroizolacyjna
4. Słupek konstrukcyjny
5. Izolacja termiczna – wełna mineralna
6. Folia paroizolacyjna
7. Poszycie wewnętrzne ściany – np. płyta OSB
 
  •  
1. Okładzina zewnętrzna
2. Kontrłaty
3. Membrana wiatroizolacyjna
4. Ruszt pod wełnę
5. Izolacja termiczna – wełna mineralna
6. Słupek konstrukcyjny
7. Izolacja termiczna – wełna mineralna
8. Folia paroizolacyjna
9. Poszycie wewnętrzne ściany – np. płyta OSB

 

  •  

PRZEKRÓJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ

1. Poszycie ściany – np. płyta OSB
2. Słupek konstrukcyjny
3. Poszycie ściany – np. płyta OSB
 
  •  
1. Poszycie ściany – np. płyta OSB
2. Słupek konstrukcyjny
3. Izolacja wygłuszająca – wełna mineralna
4. Poszycie ściany – np. płyta OSB
 
  •  

PRZEKRÓJ PODŁOGI

1. Siatka stalowa
2. Membrana wiatroizolacyjna
3. Belki drewniane
4. Izolacja termiczna – wełna mineralna
5. Folia izolacyjna
6. Poszycie podłogi – np. płyta OSB
 
 
  •  
1. Siatka stalowa
2. Membrana wiatroizolacyjna
3. Belki drewniane
4. Izolacja termiczna – wełna mineralna
5. Folia izolacyjna
6. Folia izolacyjna
7. Izolacja termiczna – wełna mineralna

8. Poszycie podłogi – np. płyta OSB

 
 
  •  

PRZEKRÓJ STROPU

1. Belki drewniane
2. Poszycie podłogi
 
 
 
  •  
1. Poszycie stropu – np. płyta OSB
2. Ruszt drewniany
3. Belki drewniane
4. Izolacja termiczna – wełna mineralna
5. Folia izolacyjna
6. Poszycie podłogi – np. płyta OSB

 

 
 
  •  

PRZEKRÓJ DACHU

1. Pokrycie dachu – np. blacha na rąbek
2. Łaty i kontrłaty
3. Membrana wiatroizolacyjna
4. Izolacja termiczna –  wełna mineralna
5. Krokwie drewniane
6. Folia paroizolacyjna
7. Poszycie wewnętrzne ściany – np. płyta GK

 
 
 
  •  
1. Pokrycie dachu – np. blacha na rąbek
2. Łaty i kontrłaty
3. Membrana wiatroizolacyjna
4. Izolacja termiczna –  wełna mineralna
5. Ruszt drewniany
6. Izolacja termiczna –  wełna mineralna
7. Krokwie drewniane
8. Folia paroizolacyjna
9. Poszycie wewnętrzne ściany – np. płyta GK
 
 
 
  •  

 

MASZ PYTANIA ?

Skontaktuj się z nami !